Subscribe widget

Većina vas je primetila novinu sa leve strane u vidu Subscribe polja. Na ovaj način ćete dobiti obaveštenja o novostima sa sajta na email adresu koju ste uneli. Javite mi ako ima bilo kakvih problema sa korišćenjem ove nove funkcionalnosti na sajtu.